Матури 2018 г.


График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018 г.
Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018 г. – 16.03.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 11.05.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018 г. – 08.06.2018г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – 22.06.2018 г.
Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали – до 03.08.2018 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – 24.08.2018 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018 г. – 07.9.2018 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018 г.

Изтегли в PDF

Полезни материали за матура 2018:
Матури 2018 – важна информация
Всички изтеглени тестове от матурата по БЕЛ
Оценяване на матурите

Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg