Уважаеми родители и ученици, 
напомняме че от 20 до 24.07.2018 г. се подават заявления за участие в трето класиране за ученици , завършили основно образование /след завършен VII клас/
 за прием в VIII клас за уч. 2018/2019 г.

На 25.05.18 г. се откри и освети мащабния проект в 

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св, Георги Победоносец“!

DSC 0266ПРИЕМ
 2018-2019    учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕН
VII КЛАС:ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


    ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР
    СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

 
ПРОФЕСИЯ:
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП
    СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на алкохолни и
                        безалкохолни напитки
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


ГРАФИК
на дейностите по приемането на учениците неспециализираните уилища за учебната 2018-2019 година  съгласно НАРЕДБА №10 / 01.09.2016 г. след завършено основно образование


КОНТАКТИ:
гр. Костинброд
ул."Хр. Смирненски"22
телефон:          
0721/66 464

 0721/66 177