ПРИЕМ
 2019-2020    учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕН
VII КЛАС:ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


    ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР
    СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

 
ПРОФЕСИЯ:
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП
    СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на алкохолни и
                        безалкохолни напитки
    с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ


НОВО!!!!!
Резултат с изображение за ПЧЕЛАРСТВОПРОФЕСИЯ: Техник-животновъд
 СПЕЦИАЛНОСТ: 
Пчеларство и бубарство
 с разширено изучаване на английски език
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
КОНТАКТИ:
гр. Костинброд
ул."Хр. Смирненски"22
телефон:           0884639306