BG05M2OP001-2.001-0001  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

            Обща информация
        

        Тематични материали

        Професия: Ветеринарен техник

    Кариерен консултант:  Лилия Желязкова


    На 15.03.2017 г. се проведе Ден на кариерата , организиран по инициатива на кариерен консултант Лилия Желязкова съвместно с Дирекция Бюро по труда - гр.Сливница и фирмите Мултипринт , Кока-Кола ХБК България АД, Ролпласт АД , Олинеза ООД и ВСУ"Любен Каравелов", НБУ, ЮЗУ - Благоевград

Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg