ПРОЕКТИ‎ > ‎

Проекта „TEENS REACT"

МЛАДЕЖКИЯТ ОТГОВОР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО

    В рамките на 5 седмици, в ПГВМСС се проведоха 5 работилници по проекта „TEENS REACT: МЛАДЕЖКИЯТ ОТГОВОР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО“. Проектът е насочен към младежи между 14 и 18 години. Участваха ученици от 9а, 9б и 10 б клас – общо 12 ученика.

Целите на проекта са свързани с изграждане на:

Хоризонтални умения:

Лидерски и други хоризонтални умения, свързани с изразяване, креативност, работа в група, диалог, ефективна комуникация;

Разпознаване:

Умения за разпознаване на форми на насилие, включително основано на пола, в различни житейски ситуации с фокус върху училищна среда и в интимни връзки;

Знания:

Разбиране на различни стратегии за противодействие срещу агресията и насилието, включително такива, основани на пола;

Равнопоставеност:

Изграждане на чувствителност във връзка с половата равнопоставеност;

Действие:

Възможности за заемане на активна гражданска позиция и противодействие на форми на насилие, основано на пола.

 

Тъй като проектът се провежда за втора поредна година в нашето училище, специфичните цели на 5-те работилници са:

Да затвърди и надгради разбирането по проблемите на насилието, основано на пола;

Да генерира идеи за училищни кампании за превенция на насилието, основано на пола, както и да изгради мотивация сред учениците за участието им в тях.

 

По време на работилниците беше използвана методологията на „форум театър“ – метод, създаден от Аугусто Боал като част от по-голямата му идея за „театър на подтиснатите“. Методологията е много интерактивна и включва различни упражнения с движение, звуци и картини. Групата работи по темата, изграждайки свое театрално представление, което в последствие може да се играе пред по-широка публика.

Работилниците се проведоха в следния ред:

Работилница 1: Уводна, концепции (пол, насилие, основано на пола)

Работилница 2-4: Интерактивни упражнения – създаване на форум театър пиеса

Работилница 5: Обобщение, заключения и идеи за кампании

По време на 4-тата работилница ни гостува известният млад български актьор Димо Алексиев. Името му стана широко популярно покрай българският лекарски сериал – „Откраднат живот“ – д-р Калин Генадиев.

В момента сме във фаза, в която групата от ученици, които вече са с ясно разбиране на темата и имат мотивация за работа, подготвят последваща училищна кампания. Организаторите на проекта – „Сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“ имат възможност и желание да финансират такива кампании (материали, изложби, събития, клубове) през втория срок на учебната 2018/2019 година.