На 13.12.2018 заповядайте в
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО
“СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”
гр. Костинброд
на Ден на ветеринарния специалист, в който учениците от гимназията ще представят своята професия и домашни любимци. 
Събитието ще се проведе в сградата на ПГВМСС от 12:30 ч.!
Ще имате възможността да разгледате и кабинетите на различните специалности и процеса на работа на учениците


СЪОБЩЕНИЕ 

   На 20.09.2018 г в ПГВМСС " Св.Г. Победоносец" от 18:00 ч. ще се проведе
родитело-учителска среща. Присъствието е задължително.
  
 Уважаеми родители и ученици, 
напомняме че от 20 до 24.07.2018 г. се подават заявления за участие в трето класиране за ученици , завършили основно образование /след завършен VII клас/
 за прием в VIII клас за уч. 2018/2019 г.
Днес/25.05.18 г./се откри и освети мащабния проект в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство
 „Св, Георги Победоносец“!

    На 25.05.2018г. в двора на реконструиранатa сграда на професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ се състоя откриване на цялостния ремонт .....прочети тук
 СЪОБЩЕНИЕ 

   На 20.02.2018 г в ПГВМСС " Св.Г. Победоносец" от 18:30 ч. ще се проведе родитело-учителска среща. Присъствието е задължително.


                                    Грипна епидемия
        Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Софийска област обявява грипна епидемия на територията на Софийска област, считано от 25.01.2018 г. до 29.01.2018 г.

 Дните от 25.01.2018 г. до 29.01.2018 г. включително са ваканционни за образователните институции в областта.


Кулинарна работилница


  На 18 декември 2017 г. се състоя кулинарна работилница, организирана от Центъра за социална подкрепа „Промяна“ и Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд. На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Светослава Иванова – директор на Дневния център за работа с деца улицата, учители и ученици на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд от паралелка „Кетъринг“.


В навечерието на един от най-хубавите празници за ПГВМСС " Св. Г. Победоносец"
14 декември -Деня на ветеринарния лекар,  пожелаваме здраве, успехи и късмет на учители по професионална подготовка / Ветеринарна медицина/ и техните ученици.
      
 
 С церемония „Първа копка“ започна ремонтът в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“ в град Костинброд


На 13.11.2017г. от 13.00 часа се състоя официалната церемония по случай „Първа копка“ по проект: „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец”- гр.Костинброд.“, с бенефициент община Костинброд, управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството , с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 с № РД-02-37-272/28.11.2016г. с № от ИСУН- BG16RFOP001-3.002-0029-C01.

Още за проекта...........

Подстраници (1): НОВИНИ 2015/2016 г