Уважаеми ученици и родители,

 ръководството на на 

ПГВМСС "Св. Георги Победоносец" 

най-любезно  Ви кани на 
тържественото откриване на 

новата учебна  2019/2020 година.

  Церемонията ще се състои ще се състои 

на 16 септември 2019г. /понеделник/ 

от 10:00 часа в двора на училището.


.................................................................

Поправителна сесия за учебната 2018-2019                                             (Септември)                               1. Български език и литература- 03.09.2019г.                                     2. Английски език- 04.09.2019г.                                                                 3. Английски език(ЧЕП)- 04.09.2019г.                                                       4. География и Икономика- 04.09.2019г.                                                5. Математика- 05.09.2019г.                                                                          6. Информационни технологии- 09.09.2019г.                                          7. Философия- 09.09.2019г.                                                                              8. Гостоприемство в туристическата индустрия- 09.09.2019г.        9. ТКИК- 09.09.2019г.                                                                                          10. Предприемачество- 10.09.2019г.                                                            11. Руски език- 10.09.2019г.                                                                            12. Сервиране и барманство- 10.09. 2019г.                                              13. ХООС- 11.09.2019г.                                                                                        14. Физическо възпитание- 11.09. 2019г.                                                  15. Биология и здравно образование- 12.09.2019г.                              16. История и Цивилизация- 13.09.2019г.                                                                                                             
Преустановяват се учебните занятия на територията на Софийска област 

 от 22.01.2019 г. до 27.01.2019 г.
РЗИ-Софийска област препоръчва на населението:
Да ограничава социалните контакти с болни с респираторни симптоми, това особено е важно за болни с хронични заболявания, бременни жени и деца.
Болните да си остават по домовете.
Болните да не ходят на работа, на училище, на детска градина или други обществени места.
При симптоми на Грип да се търси незабавно личния лекар.
Да не се провежда самолечение.


На 13.12.2018 заповядайте в
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО
“СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”
гр. Костинброд
на Ден на ветеринарния специалист, в който учениците от гимназията ще представят своята професия и домашни любимци. 
Събитието ще се проведе в сградата на ПГВМСС от 12:30 ч.!
Ще имате възможността да разгледате и кабинетите на различните специалности и процеса на работа на учениците

СЪОБЩЕНИЕ 

   На 20.09.2018 г в ПГВМСС " Св.Г. Победоносец" от 18:00 ч. ще се проведе
родитело-учителска среща. Присъствието е задължително.
  

Днес/25.05.18 г./се откри и освети мащабния проект в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство
 „Св, Георги Победоносец“!

    На 25.05.2018г. в двора на реконструиранатa сграда на професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ се състоя откриване на цялостния ремонт .....прочети тук


В навечерието на един от най-хубавите празници за ПГВМСС " Св. Г. Победоносец"
14 декември -Деня на ветеринарния лекар,  пожелаваме здраве, успехи и късмет на учители по професионална подготовка / Ветеринарна медицина/ и техните ученици.
      
 
 С церемония „Първа копка“ започна ремонтът в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“ в град Костинброд


На 13.11.2017г. от 13.00 часа се състоя официалната церемония по случай „Първа копка“ по проект: „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец”- гр.Костинброд.“, с бенефициент община Костинброд, управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството , с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 с № РД-02-37-272/28.11.2016г. с № от ИСУН- BG16RFOP001-3.002-0029-C01.

Още за проекта...........

Подстраници (1): НОВИНИ 2015/2016 г