На 17 септември 1969 г. се поставят основите за изграждане на учебен комплекс, състоящ се от сграда, физкултурен салон, общежитие и учебни работилници.

От основаването до 1975 година техникумът остава в Банкя, като се ползва учебната сграда на гимназията. Понеже техникумът се нуждае от собствена учебна сграда, започва да се търси терен, за да се построи база за разрасналото се училище. В Банкя не е намерено подходящо място за строеж, за тази цел бе определено Горубляне, но проектът не се осъществи, поради което се потърси помоща на Софийски окръжен народен съвет.

И така бе взето решение да се строи в гр. Костинброд. СОНС отпусна 23 декара за строителството на новото училище. На 8. 09. 1975 година сградата бе предадена официално на техникума за експлоатация. В историята на техникума е открита нова страница. Новото училище вече не изпитва недостиг на помещения – има деветнадесет учебни стаи с хранилища, голяма учителска стая, столова и сервизни помещения.

Преместването на техникума от гр. Банкя в гр. Костинброд следва развитието на селското стопанство в този район. От 1975 г. приемът в техникума отново е четири паралелки. Открити са и две нови специалности – Агрохимия и растителна защита и Зеленчукопроизводство, които след три години са заменени със специалностите Полевъдство и Животновъдство, с прием от цялата страна.

През 1976 г. в техникума бяха открити заводски паралелки към АПК “Божурище” и ДХЗ “Г. Димитров”. През 1984г. се подготвяха ученици УПК по Хранително-вкусова промишленост. Обучаваха се работници от ПУЦ гр. Божурище и ДХЗ гр. Костинброд. А до края на същата година техникумът е базово училище за преподаватели.

В средата на учебната 1985/1986 година пред училещното ръководство бе поставена задача от окръжния съвет и МЗ да се проучи за откриването на паралелка със специалност Ветеринарна медицина, в която да се обучават ученици за средни техници. За целта бе обменен опит с техникума по Ветеринарна медицина в гр. Ловеч и гр. Стара Загора.

През следващата учебна 1986/1987 година беше открита нова паралелка Ветеринарна медицина.
За целта бяха назначени квалифицирани преподаватели по съответните предмети.
През 1991 година бе открита още една нова паралелка – Земеделски техник, а 1996 година – Икономика
на земеделското стопанство. През 2003 година започнаха обучението си учениците по новата специалност
Технология на месото и месните продукти.

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ РАЗПОЛАГА С БОГАТА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА:

  • Добре оборудван лабораторен комплекс;
  • Газифицирано общежитие;
  • Компютърни зали с интернет;
  • Физкултурен салон;
  • Спортна площадка;
  • Учебно опитно поле;
  • Училищен автобус;
  • УЧИЛИЩЕТО ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЯ “Б” И “ТКТ”.


Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg