Светослав Иванов - директор и учител по Български език и литература  ;

Галя Георгиева- зам. директор и учител по ИТ  и  Математика;;

Татяна Танова - учител по Български език и литература, Руски език;

Илияна Благоева - учител по Български език и литература, Английски език;

Василена Филимонова - учител по  Английски език;

Габриела Петрова - учител по  Английски език;

Иван Бутрачков- учител по История;

Офелия Балабанова - учител по Биология и Химия;

Илиана Владимирова - учител по Физическо възпитание и спорт;

Д-р Соня Комаревска - учител по Професионална подготовка / Ветеринарна медицина/;

Д-р Симеон Симеонов - учител по Професионална подготовка / Ветеринарна медицина/;

Гергана Павлова - учител по професионална подготовка / Икономика/ и ИТ;

Ирена Георгиева - учител по география и икономика, философия;

Даниела Георгина- учител по професионална подготовка / Кетъринг/;

Даринка Гатева - възпитател;

Даниела Петрова -психолог.
Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg