Светослав Иванов - директор и учител по Български език и литература  ;

Ася Йотова- пом. директор и учител по Химия и Физика;

Татяна Танова - учител по Български език и литература;

Здравко Керелски -  Английски език;

Галя Георгиева - учител по Информатика и ИТ , Математика;

Кристина Ушева- учител по История и Философия, Френски език;

Офелия Балабанова - учител по Биология и Химия;

Стоян Райков  -учител по Английски език;

Илиана Владимирова - учител по Физическо възпитание и спорт;

Д-р Соня Комаревска - учител по Професионална подготовка / Ветеринарна медицина/;

Д-р Симеон Симеонов - учител по Професионална подготовка / Ветеринарна медицина/;

Гергана Павлова - учител по професионална подготовка / Икономика/, информатика и ИТ;

Ирена Георгиева - учител по география и икономика;

Даниела Георгина- учител по професионална подготовка / Кетъринг/;

Даринка Гатева - възпитател.

Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg