Пилотно тестване на разработен учебен модул за обучение по устойчиво животновъдство, разработен в рамките на проекта „AGRISKILLS – компетенции за устойчиво земеделие”

http://www.fnsz.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=429%3A-agriskills-&catid=4%3A2011-03-16-07-09-03&Itemid=31&lang=bg


ПРОЕКТ УСПЕХ

ПРОЕКТ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ


Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg