e-ОБУЧЕНИЕ

Контакти

     гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
    tssvmgrahovski@abv.bg
     

    
                                                                    


                              Влезте с профила си в Google

    Всички преподаватели и ученици от ПГВМСС "Св. Г. Победоносец"

гр. Костинброд   имат регистрация в образователната платформа – Google Classroom.

    За достъп до платформата всеки ученик и учител получава имейл  и

парола от администратора в училище.